Kontakt

Aby uzyskać PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę potrzebujemy:  badanie u lekarza, upoważnionego do badań kierowców, jedno zdjęcie kolorowe, do wglądu dowód osobisty lub paszport (przy paszporcie dodatkowe zaświadczenie o nr PESEL i adresie zameldowania) Jeśli osoba nie ukończyła 18 lat, zgoda jednego z rodziców.
PKK uzyskujemy w Starostwie Powiatowym lub Wydziale Komunikacji, zgodnie z adresem zameldowania.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Kołodziejczak
ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź

Poniedziałek - piątek
11:00 - 18:00